El darrer mes de l’any 2023 tanca amb un total de 254.296 persones demandants d’ocupació considerades desocupades inscrites al Servei Públic d’Ocupació a la província de Barcelona, la taxa més baixa en aquest mes des de 2007.

Aquesta dada suposa un augment de l’1,1% respecte al mes de novembre, i és pràcticament igual a un any abans. Tot i l’estancament respecte l’any anterior, la incidència de l’atur es redueix gràcies a l’augment de població ocupada. Així la taxa d’atur se situa en el 9%, tres dècimes menys que el desembre de 2022, segons el darrer informe mensual d’atur registrat a la província de Barcelona de la Diputació de Barcelona.

Dels grans sectors econòmics, els més importants han registrat un augment en el nombre d’aturats, especialment la construcció (2,1%) i els serveis (1,3%). En canvi, cau l’atur entre les persones sense ocupació anterior (-09%).

Per edat, es redueix l’atur entre les persones més joves (-1,6%), un percentatge que contrasta amb la pujada entre les persones de 25 anys i més, sobretot en el cas dels homes (2%).

Pel que fa a la distribució territorial, l’increment respecte al novembre és generalitzat a totes les comarques de la província, amb excepció del Lluçanès (-1,7%), mentre que el Moianès és la comarca on es produeix el major augment (4,2%).