Els Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) van atendre el 2022 un total de 60.725 persones emprenedores, el 55,2% de les quals (34.100) són dones. Els CLSE, impulsats per la Diputació de Barcelona, són departaments d’ajuntaments que acompanyen les persones emprenedores i empresàries en la gestació, creació, posada en marxa i consolidació d’activitats econòmiques, amb l’objectiu de desenvolupar el teixit empresarial del seu territori. Hi ha 88 CLSE a la província.

Per territoris, les comarques on els CLSE van atendre més dones emprenedores són Barcelonès (7.479 dones ateses el 2022) seguits dels del Vallès Occidental (6.703 dones), Baix Llobregat (6.383) i Osona (2.688), Maresme (2.389), Vallès Oriental (2.372) i Bages (1.881). Els hi segueixen Garraf (1.508 dones ateses el 2022), Alt Penedès (1.033), Anoia (827), Berguedà (654).

Dona emprenedora atesa al Centre de Desenvolupament Empresarial de Manresa, un dels 88 CLSE de la província. Foto: Diputació de Barcelona
Dona emprenedora atesa al Centre de Desenvolupament Empresarial de Manresa, un dels 88 CLSE de la província. Foto: Diputació de Barcelona

GEM Catalunya: es retallen les distàncies entre homes i dones

Tot i que les dones són majoria entre els emprenedors atesos en aquest servei, el percentatge de dones emprenedores continua sent inferior al dels homes però la distància segueix reduint-se any a any. Així, a Catalunya, la Taxa d’Activitat Emprenedora (TEA), és a dir, el percentatge de la població adulta que manifesta ser empresari d’una empresa en fase inicial (fins a 3,5 anys), se situa en el 6,5% entre les dones i el 7,3% entre els homes. Pel que fa a la província de Barcelona, la TEA de les dones se situa en el 6,8% i la dels homes en el 7,8%: la diferència entre ambdós sexes se situa doncs en 1 punt percentual, retallant la distància (1,5 punts) del 2020. Aquesta diferència s’ha anat retallant en els darrers anys, com mostra el següent gràfic:

Evolució índex TEA per gènere a Catalunya i Espanya durant el període 2007-2022. Font: Informe GEM Catalunya

Són dades del darrer informe Global Entrepeneurship Monitor (GEM) – Catalunya 2022-2023, promogut pel  Departament d’Empresa i Treball de a Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, i elaborat conjuntament per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i el Departament d’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Aquest informe mostra que a la majoria de les etapes del procés de creació d’empreses el percentatge d’homes emprenedors és superior al de les dones emprenedores. Aquesta bretxa és més àmplia en el cas de nous emprenedors, on el 60% són homes i tan sols el 40% són dones. A la fase potencial d’emprenedoria, així com a la consolidada, la diferència és menor, amb un 53% d’homes i un 47% de dones. A més, cal destacar que al grup de naixents la proporció d’emprenedores és superior, amb un 54% de dones i un 46% d’homes. Finalment, al grup de persones que abandonen la iniciativa emprenedora, el percentatge de dones és lleugerament superior al dels homes (52% de dones davant del 48% d’homes).