El Museu de Badalona facilita la consulta en línia a través de la seva pàgina web de padrons i censos històrics de Badalona. Es tracta d’un recurs imprescindible per als investigadors que fan recerca sobre història local o persones interessades en genealogia.

El cens de població és la relació de les dades demogràfiques, econòmiques i socials d’una població, en aquest cas, de Badalona. La informació recollida -adreça, noms de les persones, sexe, edat, estat civil, grau d’instrucció i altres dades econòmiques- canvia poc entre els diversos registres. Els censos que es conserven a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona (AHBDN) van des del segle XIX fins al 1940, tot i que en aquesta primera fase només es podrà consultar en línia un cens incomplet datat al segle XIX, i els de 1857 i 1860.

Hoja de empadronamiento 1914 Museu de Badalona
Hoja de empadronamiento 1914 Museu de Badalona

Pel que fa al padró municipal d’habitants, és el registre de persones que viuen en el municipi realitzat per l’Ajuntament amb la funció d’acreditar la residència en un domicili concret. A l’AHBDN es conserva un dels padrons més antics de Catalunya, el de l’any 1717, que ara es podrà consultar en línia juntament amb la resta de padrons que es custodien a l’arxiu fins a l’any 1914. La resta de padrons, que arriben fins a l’any 1945, encara no es trobaran al web.

Tot i que tant els censos com els padrons recullen informació dels mateixos habitants, hi ha algunes diferències pel que fa a la seva finalitat i contingut. Mentre que el cens té un caràcter estadístic i es fa a àmbit estatal amb l’objectiu de recollir informació demogràfica i social sobre el nombre i la distribució de la població, els padrons els porten a terme els municipis i tenen una funció purament administrativa.

Aquest nou recurs ja es pot consultar a internet, ampliant les eines per a les persones que vulguin fer recerca, a la vegada que es vetlla per a la conservació d’aquests importants fons històrics, evitant-ne la manipulació que els pot deteriorar.

Es pot consultar a:
https://www.museudebadalona.cat/arxiu/ahbdn/censos https://www.museudebadalona.cat/arxiu/ahbdn/padrons