L’Hospital Germans Trias continua la seva tasca innovadora per millorar el benestar dels pacients que ingressen a la seva Unitat de Psiquiatria. Aquesta unitat és la primera d’un hospital de tercer nivell a Catalunya en implementar un model d’hospitalització pioner i referent.

Fa dos anys, va ser inaugurat el que es coneix com el model de ‘portes obertes’, una aproximació diferent per a l’atenció dels pacients amb trastorns de salut mental. Aquest enfocament es basa en experiències d’èxit en l’àmbit mundial, les quals han demostrat que les noves formes d’hospitalització poden reduir els conflictes, els comportaments autolesius i les mesures restrictives cap als pacients.

Malgrat els esforços, encara es produeixen situacions conflictives a la unitat, sovint a causa de les condicions de salut dels pacients. Per aquest motiu, es requereix la implementació d’un sistema que, a més d’avaluar la càrrega assistencial de l’equip d’infermeria, monitori els riscos de conducta de cada pacient, com la fuga, l’agressió o l’autolesió.

Fins ara, aquesta avaluació s’ha realitzat de manera manual i analògica, utilitzant un sistema de semàfors per indicar si és segur que els pacients surtin de les seves habitacions. A partir d’ara, aquesta avaluació de riscos i càrregues de treball es farà de manera automatitzada i digital mitjançant la intel·ligència artificial. Un algoritme, mitjançant l’aprenentatge de paràmetres prèviament introduïts, podrà assessorar els professionals de manera objectiva en les decisions a prendre.

Equip de professionals del Servei (d'esquerra a dreta: Esther Ruiz, supervisora infermera de la planta de psiquiatria d’adults; Joan De Pablo, cap del Servei; Jorge Cuevas, cap de secció d’Urgències i d’Hospitalització; Maria Giralt, coordinadora de Psiquiatria Infantil i de l'Adolescència; i Diego Pérez, supervisor infermer de la planta de psiquiatria juvenil-infantil)
Equip de professionals del Servei (d’esquerra a dreta: Esther Ruiz, supervisora infermera de la planta de psiquiatria d’adults; Joan De Pablo, cap del Servei; Jorge Cuevas, cap de secció d’Urgències i d’Hospitalització; Maria Giralt, coordinadora de Psiquiatria Infantil i de l’Adolescència; i Diego Pérez, supervisor infermer de la planta de psiquiatria juvenil-infantil)

El cap del Servei de Psiquiatria, Joan De Pablo, subratlla que «implementar mesures per igualar el tracte dels pacients de salut mental als de la resta de l’hospital afavoreix la reducció de l’estigma que pateixen i s’ha demostrat que té un impacte tant assistencial com social». Això forma part d’un procés més ampli en el qual també s’han implementat altres iniciatives, com fomentar l’activitat física dels pacients, teràpia ocupacional i sensorial, la participació de pacients antics que comparteixen les seves experiències i la incorporació de noves tecnologies.

A més, s’ha posat èmfasi en millorar la comunicació amb els pacients. S’ha implementat un model d’infermeria importat del Regne Unit anomenat ‘Safewards’, que ha demostrat reduir les mesures terapèutiques restrictives i els conflictes dins de les unitats. Aquest model implica diferents intervencions, com clarificar les expectatives del pacient respecte al personal en el moment de l’ingrés, promoure la relació entre pacients i professionals i utilitzar expressions positives en les interaccions.

El model és una via per interactuar de manera diferent amb els pacients, afavorint una comunicació fluida, professional i propera, que difereix del model tradicional paternalista i autoritari. Un enfocament que està alineat amb la humanització, l’ètica i els drets de les persones, amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’atenció i el resultat final per als pacients.

El Servei estudia la possibilitat d’exportar aquest model a altres centres hospitalaris per millorar l’atenció en salut mental i ampliar-ne la capacitat. Recentment, s’han habilitat nous espais assistencials de salut mental a la dotzena planta de l’edifici principal per augmentar la capacitat d’hospitalització psiquiàtrica d’adults fins a una vintena de llits, amb l’objectiu de respondre millor a les necessitats del territori.

També s’ha creat un dispositiu d’hospitalització infantojuvenil per al Barcelonès Nord, el qual ofereix una dotzena de llits d’hospitalització psiquiàtrica per a menors de 18 anys. Aquesta iniciativa permet que les persones amb problemes de salut mental rebin atenció immediata en entorns adequats, evitant els desplaçaments dels pacients a Barcelona.