Sota el nom “Prevenció dels trastorns musculoesquelètics mitjançant l’ús d’exoesquelets pel personal sanitari”, ha finalitzat l’estudi biomecànic del projecte de BSA. El seu objectiu és el d’analitzar la viabilitat d’un dispositiu basat en robòtica (Muscle Suit Every de Healthy Suits), analitzant la fatiga muscular associada a les sobrecàrregues i postures forçades que zeladors i auxiliars d’infermeria pateixen en mobilitzar els pacients.

L’estudi liderat pel Instituto de Biomecánica (IBV) i realitzat al Centre Sociosanitari El Carme de BSA, conclou que l’exoesquelet redueix l’activació muscular i que aquest efecte és més notable durant els moments de major esforç muscular, sense produir-se transferència d’activació sinó alliberament d’excés d’activació muscular. Pel que fa a la percepció, el 83% dels participants afirmen que l’exoesquelet els hi ajuda en la tasca de mobilització de pacients estudiada.

Una darrera fase del projecte elaborarà un estudi subjectiu recollint informació l’opinió sobre el confort del seu ús, facilitat de maneig, cansament i força en la realització del treball físic o percepció de millora o canvis de l’estat de salut.

Un projecte reconegut en benefici del personal sanitari

“Prevenció dels trastorns musculoesquelètics mitjançant l’ús d’exoesquelets pel personal sanitari”, liderat per la Unitat de Prevenció i Riscos Laborals de BSA ha estat reconegut amb el primer premi Impulsa de l’Àrea d’Innovació i Partenariat del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), en col·laboració amb Roche Farma. També ha estat becat amb el programa de Beques I+D en PRL de Fundació Prevent. Es tracta d’una iniciativa pionera en el sector i una aposta clara per la salut del personal sanitari.