El centre comptarà amb 50 nous llits clínics ergonòmics per als pacients i per al personal treballador de l’àrea d’hospitalització. El nou contracte en licitació preveu el subministrament mitjançant rènting a seixanta mesos sense opció a compra del material, així com el seu manteniment durant el període de vigència d’aquest.

Llit a l'Hospital Municipal de Badalona
Llit a l’Hospital Municipal de Badalona. Imatge: BSA

Segons Badalona Serveis Assistencials (BSA), l’organització pública que gestiona el centre sanitari, és necessària la renovació del material, ja que l’Hospital Municipal de Badalona disposa de llits antics amb moltes avaries que provoquen indisponibilitats i molèsties als pacients ingressats.