El programa de la Diputació de Barcelona de cessió de bicicletes a ajuntaments, consells comarcals i mancomunitats de la província, per promoure la mobilitat sostenible en els desplaçaments locals, ha concedit des del 2008 −inici del programa− 889 bicicletes: 174 a policies locals i 715 a altres serveis, com la brigada municipal o personal tècnic d’obres.

De les 889 unitats, 81 corresponen a aquest any i es comencen a distribuir aquesta setmana, coincidint amb la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat 2023. Es calcula que fins al 2023, el programa hauria contribuït a reduir en 1.300 tones les emissions de CO2 a l’atmosfera.

Les bicicletes es destinen a les policies locals i serveis municipals. Foto: Diputació de Barcelona
Les bicicletes es destinen a les policies locals i serveis municipals. Foto: Diputació de Barcelona

16 anys de programa

El programa va iniciar-se el 2008 amb el lliurament de 26 unitats a les policies locals. La iniciativa naixia amb la voluntat d’impulsar l’ús d’aquest vehicle en els desplaçaments dels agents municipals. Un any més tard, el 2009, el programa s’estenia a altres serveis i des del 2012, totes les bicicletes que es lliuren són elèctriques.

En aquests 16 anys, s’han concedit 889 unitats entre 237 ajuntaments i 12 ens supramunicipals, 20 d’elles al Barcelonès.