La malaltia d’Alzheimer és un trastorn progressiu i degeneratiu de les cèl·lules cerebrals que provoca un deteriorament de la memòria, el pensament i la conducta de la persona. Produeix una disminució de les funcions intel·lectuals, dificulta l’aprenentatge de nous conceptes i interfereix en la capacitat de la persona per fer les tasques habituals de la vida diària.

La prevalença de l’Alzheimer en funció de l’edat és de 2% en els majors de 59 anys, 6,5% en els majors de 79 i del 8,8% en els majors de 89 anys. Tot i que no tots els deterioraments de les capacitats mentals relacionats amb l’edat evolucionaran cap a aquesta malaltia, l’envelliment de la població comporta un augment de les persones afectades.

A Catalunya, segons el Registre de morbiditat i utilització de recursos sanitaris de Catalunya (MUSSCAT), un 1,3% de la població pateix algun tipus de demència; 41.600 persones amb una mitjana d’edat propera als 82 anys tenen Alzheimer, el 71,7% de les quals són dones i el 28,3% són homes.

Entre els principals factors de risc es troben l’edat avançada, el gènere (més incidència en dones), els factors genètics i hereditaris (actualment no està clar que sigui una malaltia hereditària), la síndrome de Down i eltraumatisme cranial. Altres factors que poden contribuir al desenvolupament de la malaltia poden ser els antecedents familiars de la malaltia d’Alzheimer, una edat materna superior als quaranta anys en el moment del naixement, hipertensió, la diabetis o la dislipidèmia (alteració del nivell de greixos a la sang).

Es diferencien 3 fases de l’evolució de la malaltia:

  1. La fase inicial es caracteritza per oblits freqüents, irritabilitat i depressió.
  2. Durant la fase moderada es manifesta per la pèrdua de memòria, confusió, alteració del comportament i problemes per fer tasques quotidianes.
  3. Finalment, la fase avançada es distingeix per deteriorament cognitiu i funcional greu.

El Pla director sociosanitari és la unitat dins de la Direcció estratègica de planificació i recerca del Departament de Salut encarregada d’elaborar i implementar plans i programes específics per a la millora de l’atenció a les persones amb patologies neurodegeneratives, com ara la malaltia d’Alzheimer i altres demències.

Pla d’atenció sanitària a les persones amb deteriorament cognitiu lleu i demència de Catalunya (PLADEMCAT).

El 2022 es va publicar el Pla d’atenció sanitària a les persones amb deteriorament cognitiu lleu i demència de Catalunya (PLADEMCAT). Aquest pla va ser elaborat mitjançant un procés participatiu que va implicar les Associacions de Familiars d’Alzheimer.

El PLADEMCAT recull les actuacions a realitzar des de la prevenció fins al final de la vida de la persona, garantint la cobertura de les necessitats en totes les fases evolutives incloent les situacions de crisi i l’atenció al final de la vida. Aquesta ha de començar des del moment del diagnòstic treballant amb la persona una planificació de decisions compartides que ajudi a garantir les seves preferències i els seus valors arribat el moment en què el seu deteriorament cognitiu no li permeti prendre aquestes decisions.

El mateix any, dins d’aquest Pla director, es va crear el Programa de malalties neurodegeneratives per impulsar el desplegament estratègic del PLADEMCAT; és l’encarregat d’afavorir la implementació de les línies estratègiques, projectes i actuacions que se’n deriven. Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l’Alzheimer, diferents associacions de malalts organitzen actes científics i de difusió del coneixement sobre la malaltia, així com altres adreçats a la sensibilització social i a l’actualització científica.

Persona gran
Persona gran

Badalona s’afegeix aquest dijous a la commemoració del Dia Mundial de l’Alzheimer 

Aquest dijous, 21 de setembre, es commemora el Dia Mundial de l’Alzheimer, data instituïda per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Alzheimer’s Disease International (ADI) amb l’objectiu de donar a conèixer la malaltia i les seves conseqüències sociosanitàries i demanar el suport i la solidaritat de la població, les institucions i els organismes oficials. 

La malaltia d’Alzheimer produeix una disminució de les funcions intel·lectuals, dificulta l’aprenentatge de nous conceptes, interfereix en la capacitat de la persona per realitzar la seva vida diària i produeix canvis en la seva personalitat i conducta. 

Les principals associacions que treballen a Badalona en el suport a les famílies i els malalts d’Alzheimer instal·laran carpes informatives a diversos punts de la ciutat. En les diferents carpes s’informarà, a tothom qui ho desitgi, dels serveis i dels programes que s’ofereixen a totes les persones que pateixen la malaltia, als seus familiars i als seus cuidadors.  

Les carpes estaran ubicades en els següents punts de la ciutat:
· Carpa de la Fundació Catalunya La Pedrera: de 10 a 13 hores, a la plaça de la Vila. 
· Carpa de la Fundació Catalunya La Pedrera: de 10 a 13 hores, a l’avinguda de Sant Salvador, 29, al barri de Llefià.
· Carpa de l’Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer de Badalona: durant tot el dia a la plaça de la Vila. 

A les carpes, també s’informarà de les activitats organitzades pel Grup la Teranyina previstes per al pròxim dia 27 de setembre, a partir de les 16 hores a la Fundació Catalunya La Pedrera de la plaça de la Vila, 3, i de l’avinguda de Sant Salvador, 29, amb l’objectiu treballar per a la millora de la qualitat cognitiva de les persones. 

A més, la Fundació Catalunya La Pedrera farà difusió del “Decàleg de bones pràctiques”, en el qual es fa referència a com s’ha de tractar correctament a les persones amb dèficits de memòria. 

La 4a tinenta d’alcaldia i regidora de l’Àmbit de Comunicació, Fons Europeus i Protecció a les Persones, Rosa del Amo, ha remarcat que “l’Alzheimer és una malaltia molt difícil d’afrontar, qui pateix les seves conseqüències, a més del pacient, som els familiars i especialment les persones que tenim cura d’aquestes persones. Aquesta malaltia canvia la vida del pacient, però també la vida de les persones del seu entorn. Per això -ha afegit la regidora- ens cal el màxim suport i acompanyament de les associacions, que fan una feina molt valuosa, el suport de la feina dels professionals de la salut, i la solidaritat de la resta de la societat”.