La Fundació BDN Capaç i l’Associació ViuTEA han anunciat de manera conjunta el llançament del projecte «Senyalitzem la nostra ciutat», una iniciativa amb l’objectiu principal d’adaptar i fer més comprensibles els diferents espais i serveis comunitaris a la ciutat de Badalona, especialment per a aquelles persones que pateixen Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) i discapacitat intel·lectual. A més, aquest projecte busca crear consciència a la comunitat sobre la importància de garantir l’accessibilitat cognitiva.

Aquest projecte neix en resposta a les necessitats de moltes persones que troben dificultats per accedir als entorns i recursos comunitaris a causa de les barreres relacionades amb la comprensió social i la comunicació.

Senyalitzem la nostra ciutat
Senyalitzem la nostra ciutat

El Centre Ocupacional Cointegra, pertanyent a la Fundació BDN Capaç, en col·laboració amb l’Associació ViuTEA, ha elaborat una sèrie de recomanacions i orientacions per millorar l’accessibilitat als espais comunitaris, com ara les instal·lacions públiques, els comerços i els serveis de salut. Aquestes recomanacions tenen com a objectiu crear un entorn més acollidor i satisfer les necessitats de les persones. Ambdues organitzacions estan desenvolupant suports visuals basats en la metodologia de lectura fàcil, utilitzant pictogrames del sistema ARASAAC. Aquests recursos visuals tenen la finalitat de facilitar l’anticipació i la comprensió dels diferents espais i serveis.

L’accessibilitat és un dret universal que garanteix que els llocs, els edificis i la informació siguin comprensibles per a totes les persones. En eliminar les barreres i promoure l’accés, es millora la qualitat de vida, l’autonomia i la participació de tots els ciutadans.

La Fundació BDN Capaç i l’Associació ViuTEA comparteixen un objectiu comú: millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, així com promoure les seves oportunitats i protegir els seus drets a la ciutat de Badalona. Aquesta col·laboració demostra el seu compromís amb la inclusió i la igualtat a la societat.