La Diputació de Barcelona ha publicat un informe amb les conclusions de l’Enquesta d’hàbits de salut a alumnes de 4t d’ESO, que constata que l’estat d’ànim dels joves de 15 i 16 anys ha empitjorat de manera suau i sostinguda arran de la pandèmia, especialment entre les noies.

A més, s’ha reduït el consum d’alcohol, però encara hi ha una elevada proporció de joves que s’han embriagat alguna vegada. També ha baixat el consum de tabac i la prevalença de l’ús de cànnabis s’ha reduït pràcticament a la meitat respecte a les xifres del 2015.

Els resultats també mostren que l’ús de la bicicleta ha minvat i la majoria de nois i noies la fan servir rarament o mai. En canvi, un 20% dels nois utilitzen el patinet elèctric sempre o sovint.

Els resultats ajuden a orientar les polítiques locals de salut.

L’enquesta es pot consultar a: Enquesta d’hàbits de salut a alumnes de quart de l’ESO de la província de Barcelona. Informe de resultats 2022 (diba.cat)