L’Ajuntament de Badalona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han programat les tasques de buidatge i neteja del llac romàntic situat al parc de Can Solei i de Ca l’Arnús per aquest mes de febrer. L’AMB, que té la responsabilitat de la gestió i manteniment del parc, serà l’encarregada de portar a terme els treballs.

El llac romàntic, que és hàbitat per diversos peixos i amfibis, va ser netejat per darrera vegada el desembre del 2018. Les inspeccions periòdiques han indicat la necessitat de buidar i netejar el llac, ja que s’ha detectat una alta concentració de sediments que podria dificultar les condicions de vida per a la seva fauna.

Les tasques de buidatge, neteja i reompliment del llac estan previstes que comencin el dilluns 13 de febrer. A més, l’aigua buidada serà reutilitzada per al reg del parc i, un cop finalitzades les tasques de condicionament, el seu volum de 3.800 m³ serà reomplert amb aigües freàtiques.

La fauna existent al llac serà capturada i retirada durant la neteja, i una vegada finalitzats els treballs serà tornada al seu hàbitat natural. En cas de trobar espècies exòtiques, aquestes seran traslladades a la Fundació per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins (CRAM). La data escollida per a la realització dels treballs és la recomanada pels experts per a evitar interferir en el cicle reproductiu de la fauna, i també ha estat validada i autoritzada per l’Agència Catalana de l’Aigua segons el decret de Sequera vigent.

El temps estimat per a la realització dels treballs és de quinze dies aproximadament. La superfície del llac afectada és de 2.072 m², amb un volum d’aigua de 3.800 m³ i una fondària d’1,25 metres. Durant els treballs, i per mesures de seguretat, és possible que es restringissin o tanquessin els accessos al llac al públic.