El 2022 ha estat l’any de la consolidació de l’autoconsum fotovoltaic a Catalunya, amb 60.208 instal·lacions en servei que sumen una potència instal·lada de 466,59 MW. L’any anterior es van posar en marxa 39.237 equips d’autoconsum amb una potència de 293,56 MW, xifres que multipliquen per tres les de l’any 2021. Aquestes dades demostren el compromís de la ciutadania i les empreses amb la transició energètica. De fet, només en el darrer trimestre es van registrar més instal·lacions que en tot l’any 2021.

El sector domèstic és on s’acumula el nombre més gran d’instal·lacions, amb un 73,1% de les instal·lacions amb una potència igual o inferior a 5 kW. Això no obstant, les instal·lacions de fins a 5 kW de potència suposen només un 33,87% de la potència instal·lada, mentre que les de més de 100 kW suposen un 19,31%, fet que demostra el pes de l’autoproducció entre empreses i institucions.

Barcelona concentra 36.814 instal·lacions, Girona 9.597, Tarragona 8.580 i Lleida 5.217. El Vallès Occidental és la comarca amb més instal·lacions (8.330) i potència instal·lada (57,94 MW).

L’autoconsum, una prioritat per a Catalunya

Per a la Generalitat, l’autoproducció d’electricitat a partir d’energia solar fotovoltaica és «una prioritat per a Catalunya en la seva transició cap a un model energètic més net, democràtic, sostenible i inclusiu». El Govern ha estat pioner en l’aplicació de mesures per detectar i eliminar barreres per a l’autoconsum. Segons la Prospectiva Energètica de Catalunya per al 2050, cal arribar a 500.000 instal·lacions d’autoconsum en servei per assolir la descarbonització de l’economia i societat catalana.