L’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro i la directora general de Planificació en Salut del Departament de Salut, Aina Plaza, i l’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, han visitat aquest dimarts la nova seu de la unitat polivalent de salut mental de Badalona Serveis Assistencials (BSA), de 1.200 metres quadrats.

La unitat es troba al carrer de Sant Anastasi, 42, al conegut edifici Micaco’s, rehabilitat per convertir-se en un dispositiu de salut mental. Allà s’hi ha traslladat el Centre de Salut Mental Infanto Juvenil (CSMIJ) Badalona 1; el Servei de Rehabilitació Comunitària Badalona i l’Hospital de Dia de Salut Mental d’Adults Badalona. Tots tres serveis, gestionats per BSA, estaven abans repartits en indrets diferents.

“És un dispositiu magnífic i molt confortable tant per als professionals com per als usuaris”, ha assegurat la directora general després de la visita, destacant que millora l’atenció i l’accessibilitat. Per a Aina Plaza, aquesta nova unitat representa l’aposta del departament de Salut per la salut mental. “Estem davant d’un edifici emblemàtic per al nou model que volem: prioritza l’atenció a infants i joves, promou l’atenció comunitària i una salut mental més proactiva i incorpora un hospital de dia, clau per evitar l’hospitalització”.

L’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, va destacar durant la visita que “l’estrena d’aquesta nova unitat ens permet reunir en un sol edifici tots els serveis de salut mental i addicions de la ciutat i doblar el nombre de punts de consulta, fet que exemplifica la nostra aposta per la integració de tots els serveis sanitaris per donar la millor cobertura possible a la ciutadania”. “Badalona és una ciutat de referència en l’àmbit de la salut i tant el Govern municipal com tots els professionals de BSA i les institucions mèdiques badalonines treballem plegats per continuar evolucionant i donar resposta als reptes sanitaris que afronta la nostra societat”, ha subratllat Guijarro.

Més espai i més confort

A la nova unitat de salut mental de BSA es guanya espai i sobretot condicions d’accessibilitat i confort, tant per a usuaris com per a professionals. El CSMIJ Badalona 1, fins ara CSMIJ Joan Obiols, dobla el nombre de consultes (de 6 a 12) i suma espais grupals i altres dependències, afavorint l’atenció a la ciutadania. Aquest centre dona cobertura a 26.351 usuaris menors de 18 anys de la zona est de Badalona i als municipis de Tiana i Montgat. Durant 2022 ha atès un total de 1.183 pacients i les seves famílies. Així mateix, ha recuperat l’atenció presencial que va haver d’interrompre durant la pandèmia. D’un total anual de11.169 visites, un 86% han estat presencials. Ha donat 263 altes.

També s’ha traslladat a l’edifici Micaco’s el Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) Badalona, fins ara SRC Bétula, un dispositiu innovador en els abordatges amb diferents programes d’actuació. Compta per exemple amb un programa específic per a joves majors de 16 anys on es treballen les habilitats socials i les necessitats formatives. Per això s’han establert acords i sinergies amb l’Institut Obert de Catalunya i d’altres centres educatius. També ha signat acords amb els Ajuntaments de Badalona i Sant Adrià per dur a terme iniciatives de formacions duals a fi d’ajudar a la reinserció formativa i laboral dels joves amb problemes de salut mental. El servei té 71 places i durant l’any 2022 ha atès a 229 usuaris.

Per últim, la nova unitat de salut mental inclou l’hospital de dia de salut mental d’adults, obert fa un any i mig. Anteriorment, la ciutadania de Badalona que necessitava aquest recurs assistencial havia de desplaçar-se a Santa Coloma de Gramenet. A l’hospital de dia s’hi fan intervencions intensives i molt especialitzades en pacients que es troben en situacions clíniques agudes, en règim d’hospitalització parcial, pernoctant el pacient al seu domicili. Compta amb 24 places i durant l’any 2022 ha atès a 121 pacients.

Més enllà dels tres dispositius que configuren la nova unitat del carrer Anastasi, BSA també gestiona el CSMIJ Creu Verda, els dos Centres de Salut Mental d’Adults de la ciutat i el Centre Delta. La gestió es fa de forma coordinada amb la resta de línies d’atenció de BSA (primària, especialitzada, sociosanitària, salut sexual i reproductiva i els programes d’atenció integral a domicili) i amb els altres proveïdors sanitaris del territori.

Les actuacions en salut mental formen part de les prioritats del departament Salut per a 2023, especialment aquelles orientades a aconseguir una atenció més preventiva, proactiva, i comunitària, especialment en infants i joves.