L’objectiu és que les contractades millorin la seva ocupabilitat amb l’adquisició d’aptituds i competències derivades de la pràctica laboral

L’Ajuntament de Badalona, a través del servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO) seleccionarà i contractarà a 19 dones aturades durant dotze mesos a temps complert, mitjançant una nova edició del programa “Treball i Formació”. Les persones que hi vulguin optar han d’estar inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades, des d’on es derivaran a l’IMPO.

L’oferta va destinada a dones en situació de violència masclista i en risc de caure en situació d’atur de llarga durada (sis mesos en un període de vint-i-quatre mesos) no perceptores de prestació per desocupació. 

Les persones contractades rebran formació i desenvoluparan la seva feina entre el mes de març de 2023 i el mes de febrer de 2024 amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició d’aptituds i competències, tant professionals i tècniques, com personals i transversals. Durant la durada del contracte rebran un acompanyament a la seva contractació. 

Els dies 6 i 7 de febrer de 2023, el servei IMPO es posarà en contacte amb aquelles dones que compleixin amb els requisits administratius i amb el perfil del lloc de treball, segons les dades facilitades per les oficines de treball del municipi per entregar un formulari d’inscripció i la data, hora i lloc de la convocatòria per al procés de selecció. 

Per qualsevol consulta referent a aquesta convocatòria es podrà trucar al telèfon 93 460 52 00, de 9 a 14 hores, fins el 3 de febrer de 2023. 

Aquest programa està finançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.