D’acord amb a les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya s’ha activat el Pla especial d’emergències per risc de vent de Catalunya (VENCAT) i el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per fort onatge i mala mar.

L’Ajuntament de Badalona ha acordat la situació d’alerta del Pla de protecció civil municipal, atès que el Servei Meteorològic de Catalunya informa que es poden preveure afectacions per vent fort de component oest i fort onatge i mala mar. 

En una Resolució de l’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, i com a conseqüència de la Situació d’alerta del Pla de protecció civil municipal, s’han acordat les mesures següents: 

• Convocar al comitè d’emergència municipal
• Realitzar el seguiment i les comunicacions amb el CECAT (xarxa Rescat Protecció Civil)
• Reforçar el CRA (Centre d’avisos i coordinació de la Policia Local)
• Activar el departament tècnic municipal de Protecció Civil per tal que coordini les gestions oportunes adients a les seves competències amb la presència d’un tècnic de guàrdia permanent com a coordinador municipal per tal de reforçar les comunicacions i la coordinació amb els grups actuants municipals i de la Generalitat: Bombers, Mossos d’Esquadra, Protecció Civil, SEM, Agents Rurals.
• Activar l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil Municipal (AVPC)
• Comunicar al CECAT l’activació del Pla de Protecció Civil municipal 

Consells per a casos de ventades: 
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_naturals/ventades/

Procicat. Especificitats en cas de fort onatge:
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/Annex_II_onatge.pdf