Durant els pròxims 10 dies es faran diversos controls i si es detecten infraccions es poden aplicar sancions de 100 fins a 1.000 euros 

Des d’aquest divendres 13 de gener la Guàrdia Urbana de Badalona prestarà una especial atenció a la vigilància de l’ús que es fa dels vehicles de mobilitat personal (VMP). Aquesta nova campanya de control té l’objectiu de conscienciar els usuaris d’aquest vehicles (com ara els patinets elèctrics) que cal fer un ús responsable d’aquest mitjà de transport i de les conseqüències de l’incompliment de la normativa establerta. 

Durant la campanya, que s’allargarà durant 10 dies, i en aplicació de la normativa en matèria de circulació, es poden aplicar sancions que poden anar des dels 100 fins als 1.000 euros, depenent de la infracció comesa. Els conductors de vehicles de mobilitat personal estan obligats a sotmetre’s a les proves per a la detecció de les taxes d’alcoholèmia i de presència de drogues. La Guàrdia Urbana, en el marc de les seves competències de control i vigilància del trànsit a les vies urbanes, realitzarà aquests controls de manera aleatòria per tota la ciutat. 

Entre les infraccions específiques (i les sancions que comporten) en les quals poden incórrer els VMP (vehicles de mobilitat personal) segons la Llei de Trànsit i Seguretat Vial i el Reglament General de Circulació es troben les següents. 

– No respectar les semàfors (200 euros)
– Conduir utilitzant dispositius de telefonia mòbil o sistemes de comunicació que requereixin intervenció manual del conductor (200 euros)
–  Conduir utilitzant auriculars a dispositius receptors o emissors de sons (200 euros) 
– Conduir de manera negligent (200 euros)  
– Conduir de forma temerària (500 euros) 
– Incomplir l’obligació de sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia o de detecció de drogues (1.000 euros) 
– Conduir amb presència de drogues a l’organisme (1.000 euros). 

En cas de sanció, aquesta pot reduir-se a la meitat si el pagament és immediat. 

La campanya que s’inicia avui s’allargarà durant 10 dies fins al diumenge 22 de gener i es fa en coordinació amb el Servei Català de Trànsit (SCT).