El títol T-casual de 10 viatges torna al preu de 2020: 11,35 euros

Arran del Real Decret-llei 20/2022, de 27 de desembre, que garanteix la bonificació establerta per l’administració de l’Estat d’un 30% de descompte a determinats títols de transport (T-usual, T-jove), condicionat al descompte addicional del 20% que les administracions consorciades a l’ATM van acordar el dilluns 19 de desembre en Consell d’Administració, les tarifes del transport públic es mantindran amb els mateixos descomptes per al primer semestre de 2023, excepte per al títol T-casual que no tindrà bonificació.

Les bonificacions es mantenen per als títols de més recurrència

S’estableixen descomptes per a l’exercici 2023. Aquests descomptes es podran revisar de cara al segon semestre de 2023, en tant que les ajudes de l’Estat no estan garantides per a tot l’any.

Cal recordar que el preu dels títols de transport es manté congelat des de 2020, i és sobre aquest preu que s’han aplicat temporalment reduccions de tarifa. Així, el títol T-casual es manté amb el mateix preu que es va aplicar des de 2020, però ara sense el descompte aplicat en el període de setembre a desembre de 2022.

Aquestes són les tarifes que regiran durant 2023:

Tarifes de Rodalies de Catalunya

La prolongació de la gratuïtat de l’abonament recurrent de Rodalies de Catalunya també queda ratificada segons les noves condicions d’ús per al 2023 establertes per part de l’administració de l’Estat.

Caducitat dels títols de transport de 2022

L’oferta de títols continuarà sent la mateixa que durant el 2022, raó per la qual els títols integrats adquirits el 2022 tindran validesa fins el 31 de desembre de 2023, a excepció de la T-casual.

D’aquesta manera, només els títols T-casual adquirits al 2022 mantenen la caducitat del 15 de gener de 2023 anunciada. La resta de títols adquirits al 2022 es podran validar fins al 31 de desembre de 2023. En el cas de la T-verda i la T-16 mantindran la data de caducitat pròpia de cada títol.

Bescanvis de títols

Atès que els títols adquirits el 2022 es poden utilitzar normalment durant el primer semestre de 2023 no se n’efectuaran bescanvis.

En el cas del títol T-casual es podran bescanviar els títols no estrenats per títols del mateix tipus, abonant si s’escau la diferència de preu que correspongui. Aquests bescanvis es podran fer fins el 31 de març de 2023.

Extensió de la validesa de la targeta T-jove

El Consell d’Administració de l’ATM va aprovar ampliar cinc anys la validesa de la targeta T-jove, per tant, fins a la data que es compleixen 30 anys (actualment és per a menors de 25 anys). Aquesta mesura s’activarà quan s’hagin resolt les qüestions tècniques, operatives i administratives corresponents. Se n’anunciarà oportunament la data d’entrada en vigor.