L’Ajuntament de Badalona ha obert la convocatòria del vint-i-quatrè concurs Crema’l tu!, Premi de Disseny del Dimoni de Badalona de les Festes de Maig amb la voluntat de donar a la ciutadania l’oportunitat de dissenyar un dels símbols culturals de la ciutat: el Dimoni de les Festes de Maig.  

Els participants podran presentar el seu disseny, que s’ha d’ajustar a unes bases concretes, abans del divendres 10 de febrer de 2023. El disseny guanyador, que serà escollit per un jurat, prendrà forma i es construirà amb una estructura de fusta d’entre 12 i 14 metres i es plantarà a la platja uns dies abans de la Cremada, la nit del 10 de maig, perquè tota la ciutadania pugui veure’l i gaudir-lo.  

Bases del concurs 

• Es poden presentar al “Premi de Disseny del Dimoni de Badalona” persones físiques majors de 16 anys, i es pot presentar de forma individual (un autor) o conjunta (dos o més autors). S’han de lliurar un o més originals en paper o cartolina de mida DIN A-3 (297 × 420 mm), impresos per una sola cara, en color i a escala, en què es detalli l’alçària (vista frontal) i el perfil de la figura (vista lateral). També s’ha de facilitar una proposta de pedestal sobre el qual s’ha de recolzar la figura amb les mateixes especificacions anteriors. 

• Les obres aspirants han de ser originals i inèdites, i el disseny del dimoni ha de tenir un contingut al·legòric, crític, irònic o evocador d’aspectes de la realitat actual o històrica. 

• A l’hora de pensar en el disseny de la figura, cal tenir en compte que, d’acord amb la tradició, el dimoni s’ha de concebre com un monument en flames, per la qual cosa és preferible que, per tal que pugui cremar sense dificultats, el disseny de la figura ha de ser estilitzat. D’altra banda, i seguint aquests requisits, la base ha de tenir prou amplada per a què la figura s’hi  pugui subjectar dreta, ja que una vegada construïda, tindrà una alçària aproximada d’entre 12 i 14 metres. 

• El guanyador/a de l’edició anterior no es podrà presentar a l’edició d’enguany. 

• En els dissenys només hi ha de constar el títol corresponent, i mai el nom de l’autor. Cal adjuntar al disseny un sobre tancat amb el títol corresponent, dins del qual hi ha de constar les dades següents: 

– Lema (títol del disseny). 

– Fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document d’dentificació oficial. 

– Formulari de titularitat (es pot descarregar a www.badalona.cat) signat que inclou dades personals i manifestació expressa d’acceptació de les condicions del Crema’l tu!. 

– Així mateix, cal indicar el mitjà preferent o el lloc en què s’han d’adreçar les notificacions. 

• El premi en metàl·lic serà de 1.000 €. 

• El jurat està format per persones o entitats vinculades al món de la cultura. 

• El jurat pot declarar el premi desert si valora que cap dels dissenys presentats té un mínimum eticum de qualitat o no s’ajusta als requisits esmentats en aquestes bases. En aquest cas, l’Ajuntament, d’acord amb la normativa vigent de contractació a les administracions públiques, adjudicarà el disseny a un professional de prestigi. 

• Per imperatius tècnics de la construcció de la figura, l’Ajuntament, en col·laboració amb l’autor, es reserva el dret a modificar el disseny de l’obra guanyadora. 

• El guanyador, pel fet de participar al concurs, cedeix els drets d’explotació comercial de la imatge del dimoni a l’Ajuntament de Badalona. 

• Cal trametre els originals al Servei de Cultura (edifici El Viver, plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12, 2a planta. 08911 Badalona, de 9 a 14 h). El termini de presentació és fins al dia 10 de febrer de 2023. Els dissenys no premiats i les seves còpies no es conservaran si els autors corresponents no els van a cercar en un termini de 3 mesos una vegada adjudicat el premi. L’Ajuntament donarà a conèixer el veredicte del concurs mitjançant una nota de premsa.

Consulteu les bases completes a www.badalona.cat.