L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha revisat la situació de la sequera a les conques internes, definint un nou canvi consistent en la declaració d’alerta al sistema Ter Llobregat i a la conca de la Muga. L’entrada en aquest escenari entra en vigor avui amb la publicació en el DOGC de la resolució del director. Es pren aquesta decisió després de constatar que tant el sistema Ter Llobregat com l’embassament de Darnius Boadella se situen al 33% de la seva capacitat.

Amb aquest ja són 13 els àmbits de les conques internes que estan en situació d’alerta, juntament amb les unitats del Carme Capellades, el Fluvià Muga, la capçalera del Ter, el Llobregat Mitjà, l’Anoia Gaià, l’Empordà, Banyoles, la Serralada Transversal i Prades-Llaberia.

Amb l’entrada en alerta del sistema Ter Llobregat i de la conca de la Muga, hi ha a les conques internes de Catalunya un total de 514 municipis de 27 comarques que es troben en situació d’alerta per sequera, el que representa una població propera als 6,7 milions d’habitants habitants.

El Pla de Sequera està activat des del mes d’octubre de 2021 i mensualment revisa la situació de la sequera a les 18 àrees en les que es divideix el territori de les conques internes en funció de la font de proveïment principal (embassaments, aqüífers, pluviometria).

Mesures en situació d’alerta

Les mesures que s’han d’aplicar en situació d’alerta per sequera impliquen una sèrie de limitacions en alguns usos, com la reducció d’aigua per a reg agrícola (25%), per a usos ramaders (10%), per a usos industrials (5%), per a usos recreatius que impliquin reg (30%) i altres usos recreatius (5%).

Pel que fa als usos d’abastament domèstic, s’estableixen limitacions particulars per a determinats usos urbans que han de complir tots els municipis com les limitacions en el reg de jardins i zones verdes, la prohibició d’ompliment de fonts ornamentals, la prohibició a particulars de la neteja de carrers amb aigua de xarxa, les limitacions en l’ompliment de piscines, la limitació en la neteja de vehicles, entre d’altres.

També es defineix una xifra per al consum global d’aigua per abastament a un màxim de 250 litres per habitant i dia.

Les dessalinitzadores, produint al màxim

Amb la situació actual, les dessalinitzadores continuen funcionant al seu màxim rendiment, el que suposa una producció mitjana des del gener de 5,4 hm3 al mes.

Des del mes de febrer, moment en què el sistema Ter Llobregat va entrar en l’escenari de prealerta, les dessalinitzadores catalanes han incrementat notablement el nivell de producció d’aigua, totalitzant des del febrer fins a finals d’octubre un volum superior als 54 hm3 d’aigua nova, un fet que ha alentit el descens de reserves. Sense la seva aportació, avui els embassaments estarien 7 punts per sota.

A més de la dessalinització, en la fase de prealerta s’ha potenciat la producció d’aigua regenerada, aportant 2.000 litres per segon en el tram final del riu Llobregat per garantir el cabal ecològic. En la fase d’alerta, es preveu que part d’aquesta aigua regenerada (900 litres per segon) es destini per al reg agrícola a través del canal de la dreta del Llobregat, mentre que els 1.100 restants serviran per a garantir el cabal ecològic.

Més informació:
Pots ampliar la informació sobre l’estat de la sequera en aquest enllaç.
També pots consultar les campanyes divulgatives sobre l’estalvi d’aigua i informació complementària sobre recomanacions i mesures per a fer un consum més eficient en aquest enllaç.